Tilskud til gasfyr

Kan jeg få tilskud?

Da naturgas er en meget miljøvenlig energiform, kan du få tilskud til dit nye naturgasfyr. Vi giver tilskuddet i samarbejde med Naturgas Fyn på baggrund af en aftale med Klima- og Energiministeriet om støtte til energibesparelser.

Hvor stort er tilskuddet?
Få op til kr. 5.500 i tilskud for din gamle gaskedel eller oliekedel. Vi giver tilskud, både ved skift fra olie til naturgas, og ved skift fra et gammelt gasfyr til et nyt kondenserende gasfyr. Find listen over de forskellige tilskud her . De nuværende tilskud gælder til og med 31. Juli 2013.

Søg og få tilskud, før du bestiller naturgasfyr og andre installationer
Det er vigtigt, du søger og får tilskuddet, før du bestiller dit naturgasfyr og andre installationer:

  • Udfyld ansøgningsskemaet
  • Send skemaet til Naturgas Fyn A/S vedlagt dokumentation

Når vi har modtaget din ansøgning med korrekt dokumentation, sender vi dig en færdigmeldingsblanket med posten. Derefter har du seks måneder til at få udført den endelige installation.

Efter dit naturgasfyr er installeret:

  • Underskriv færdigmeldingsblanketten sammen med din VVS-installatør
  • Send blanketten til os vedlagt en kopi af din faktura for gasfyret og dit kontonummer
  • Hav aftale i stand med Naturgas Fyn A/S om levering af naturgas

Er alle krav opfyldt, indsættes tilskuddet på den ønskede konto.

Det skal du huske

  • Du kan kun søge tilskud til arbejde, der endnu ikke er påbegyndt
  • Aftalen med Naturgas Fyn A/S om både energibesparelser og levering af naturgas skal foreligge skriftligt. (Bemærk venligst: Du kan herefter hverken sælge eller overdrage indberetningsretten til andre energiselskaber)
  • Tilskuddet udbetales direkte til dig, og først når installationen er færdigmeldt

Du kan læse mere om aftalen på Energistyrelsens hjemmeside.

Læs mere på ngf.dk

Kan Jeg få “Håndværkerfradrag”

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag.

I 2013 og 2014 og udvides håndværkerfradraget til at omfatte sommer- og fritidshuse med virkning fra 22. april 2013. Den nødvendige lovgivning er endnu ikke vedtaget.

Læs mere på www.skat.dk